Obsah -VÁŠ NÁKUP


Osobní údaje

Provozovatel internetové prodejny www.respektstore.cz, společnost Economia, a.s. se zavazuje, že Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně chráněna a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi, jak určuje zákon. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě jsou poskytována jen obchodním partnerům jako jsou například banky nebo společnosti vydávající platební karty a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace. Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická informace o zákaznicích, návštěvnosti, frekventovanosti nákupů, obratu a podobně. Tato statistika ale neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého ze zákazníků.

V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

Společnost Economia, a.s. prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde
Obsah -