Obsah -VÁŠ NÁKUP


Chráněná dílna A MANO

Podpořte nestátní neziskovou chráněnou dílnu A MANO, která vznikla z potřeby poskytnout absolventům Odborného učiliště pracovní praxi a uplatnění s ohledem na jejich možnosti a potřeby.
Zaměstnává lidi s mentálním a kombinovaným postižením a je předstupněm v dosažení plné socializace - uplatnění na otevřeném trhu práce. Koupí těchto předmětů s námi podpoříte tuto chráněnou dílnu.
Obsah -